2018 1005299987

Valda Blokas Sklypas Plotas Pasėlis Sentinel-2
1005299987 144480-6731 1 22.72 KVV RDVI CIG MSI
1005299987 145479-7140 1 3.32 KUK RDVI CIG MSI
1005299987 146469-9732 1 5.35 MIV RDVI CIG MSI
1005299987 146470-5717 1 1.19 MIV RDVI CIG MSI
1005299987 146470-6528 1 3.90 MIV RDVI CIG MSI
1005299987 146470-7091 1 38.55 MIV RDVI CIG MSI
1005299987 146473-5157 1 12.84 KVV RDVI CIG MSI
1005299987 146473-5157 2 31.58 KVV RDVI CIG MSI
1005299987 146473-5157 3 19.38 KVV RDVI CIG MSI
1005299987 146475-6664 1 0.69 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 146476-5244 1 0.50 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 146478-0712 1 0.90 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 146480-1834 1 45.62 ŽMI RDVI CIG MSI
1005299987 147469-0585 1 34.28 MIV RDVI CIG MSI
1005299987 147470-5696 1 0.87 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 147470-8464 1 0.93 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 147470-8509 1 1.57 GPŽ RDVI CIG MSI
1005299987 147470-8579 1 33.63 CUR RDVI CIG MSI
1005299987 147470-8579 2 72.68 RAŽ RDVI CIG MSI
1005299987 147470-8579 3 2.89 KUK RDVI CIG MSI
1005299987 147471-8094 1 27.78 MIV RDVI CIG MSI
1005299987 147471-8955 1 15.69 RAŽ RDVI CIG MSI
1005299987 147473-5584 1 1.27 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 147475-6740 1 0.47 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 147475-6740 2 0.71 MIV RDVI CIG MSI
1005299987 147475-8649 1 3.62 GPŽ RDVI CIG MSI
1005299987 147476-4422 1 1.00 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 147478-0019 1 1.63 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 147479-8601 1 3.98 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 148470-2852 1 1.00 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 148470-2852 2 4.06 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 148472-7634 1 50.04 GPŽ RDVI CIG MSI
1005299987 148473-1736 1 57.66 KVŽ RDVI CIG MSI
1005299987 148473-1736 2 41.84 KVV RDVI CIG MSI
1005299987 148473-1736 3 0.70 KVV RDVI CIG MSI
1005299987 148475-3707 1 41.24 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 148478-0055 1 37.06 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 148478-0055 2 5.39 GPŽ RDVI CIG MSI
1005299987 148478-0055 3 10.91 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 149469-0577 1 63.49 KUK RDVI CIG MSI
1005299987 149469-1322 1 1.19 KUK RDVI CIG MSI
1005299987 149470-4049 1 16.94 KVŽ RDVI CIG MSI
1005299987 149471-9744 1 15.17 KVŽ RDVI CIG MSI
1005299987 149471-9744 2 10.20 KVV RDVI CIG MSI
1005299987 149472-4305 1 4.80 DGP RDVI CIG MSI
1005299987 149472-4305 2 9.97 GPŽ RDVI CIG MSI
1005299987 149473-1334 1 54.40 KVŽ RDVI CIG MSI
1005299987 150467-7098 1 32.53 MIV RDVI CIG MSI
1005299987 150468-1640 1 5.03 KUK RDVI CIG MSI
1005299987 151468-4873 1 8.64 MIV RDVI CIG MSI
1005299987 151468-4873 2 2.36 KUK RDVI CIG MSI
1005299987 151469-7068 1 2.90 KUK RDVI CIG MSI
1005299987 152468-6423 1 7.79 KVV RDVI CIG MSI
1005299987 154471-3682 1 30.48 MIV RDVI CIG MSI

Informacija gauta iš SAGRIS duomenų bazės

© GEOMATRIX UAB (2018)