2018 1005447428

Valda Blokas Sklypas Plotas Pasėlis Sentinel-2
1005447428 216471-5390 1 23.65 MIV RDVI CIG MSI
1005447428 217472-3845 1 6.72 MIV RDVI CIG MSI
1005447428 219478-6334 1 15.27 RAŽ RDVI CIG MSI
1005447428 223475-1213 1 38.87 KVŽ RDVI CIG MSI
1005447428 223475-2682 1 14.12 MIV RDVI CIG MSI
1005447428 224475-5506 1 1.21 MIV RDVI CIG MSI
1005447428 224476-3600 1 0.74 MIV RDVI CIG MSI
1005447428 224476-3920 1 1.10 MIV RDVI CIG MSI
1005447428 225475-5768 1 57.76 KVŽ RDVI CIG MSI

Informacija gauta iš SAGRIS duomenų bazės

© GEOMATRIX UAB (2018)