2018 1011680155

Valda Blokas Sklypas Plotas Pasėlis Sentinel-2
1011680155 127443-4824 1 1.87 PDJ RDVI CIG MSI
1011680155 130435-7077 1 29.73 KVV RDVI CIG MSI
1011680155 130435-7077 2 35.29 KVV RDVI CIG MSI
1011680155 133450-9305 1 4.87 RAV RDVI CIG MSI
1011680155 134450-1953 1 3.08 RAV RDVI CIG MSI
1011680155 134451-8141 1 3.12 PUP RDVI CIG MSI
1011680155 136456-0805 1 18.43 KVV RDVI CIG MSI
1011680155 137454-4017 1 19.73 KVŽ RDVI CIG MSI
1011680155 138451-3044 1 6.56 PDJ RDVI CIG MSI
1011680155 138451-3044 2 6.30 RAŽ RDVI CIG MSI
1011680155 138451-3319 2 3.90 ŽM-2 RDVI CIG MSI
1011680155 138451-3319 3 0.38 ŽM-2 RDVI CIG MSI
1011680155 139450-0130 1 1.90 PDJ RDVI CIG MSI
1011680155 139450-0130 2 1.07 RAV RDVI CIG MSI
1011680155 139450-0130 3 12.50 RAŽ RDVI CIG MSI
1011680155 139450-2386 1 27.98 RAŽ RDVI CIG MSI
1011680155 139450-2386 2 4.32 PDJ RDVI CIG MSI
1011680155 139450-2386 3 6.59 RAV RDVI CIG MSI
1011680155 139450-2386 4 9.26 RAV RDVI CIG MSI
1011680155 139450-2386 5 0.61 PDJ RDVI CIG MSI
1011680155 139451-2552 1 12.02 RAV RDVI CIG MSI

Informacija gauta iš SAGRIS duomenų bazės

© GEOMATRIX UAB (2018)