2018 1011830052

Valda Blokas Sklypas Plotas Pasėlis Sentinel-2
1011830052 120399-3356 1 10.82 ŽIR RDVI CIG MSI
1011830052 121405-7477 1 13.99 AVI RDVI CIG MSI
1011830052 122399-7562 1 7.63 RAV RDVI CIG MSI
1011830052 122407-2813 1 19.04 MIV RDVI CIG MSI
1011830052 124409-4114 1 22.02 KVV RDVI CIG MSI
1011830052 125409-5712 1 9.47 KVV RDVI CIG MSI
1011830052 127402-8632 1 4.81 PDJ RDVI CIG MSI
1011830052 136410-5009 1 3.70 KVV RDVI CIG MSI

Informacija gauta iš SAGRIS duomenų bazės

© GEOMATRIX UAB (2018)