2018 1011832939

Valda Blokas Sklypas Plotas Pasėlis Sentinel-2
1011832939 110471-4919 1 37.77 KVŽ RDVI CIG MSI
1011832939 110471-4919 2 6.89 KVV RDVI CIG MSI
1011832939 111471-0551 1 24.50 RAŽ RDVI CIG MSI
1011832939 115468-4153 1 4.17 GAB RDVI CIG MSI
1011832939 115468-4153 2 2.57 KTŽ RDVI CIG MSI
1011832939 115468-6900 1 36.40 PUP RDVI CIG MSI
1011832939 117469-7931 1 19.78 KVŽ RDVI CIG MSI

Informacija gauta iš SAGRIS duomenų bazės

© GEOMATRIX UAB (2018)