2018 1012044235

Valda Blokas Sklypas Plotas Pasėlis Sentinel-2
1012044235 124463-9098 1 2.08 MIV RDVI CIG MSI
1012044235 125464-2929 1 5.20 RAV RDVI CIG MSI
1012044235 126461-9236 1 4.78 RAŽ RDVI CIG MSI
1012044235 127460-9586 1 0.90 KVV RDVI CIG MSI
1012044235 127462-1210 1 2.72 RAŽ RDVI CIG MSI
1012044235 127462-1210 3 1.17 ALR RDVI CIG MSI
1012044235 127462-1210 4 2.42 RAŽ RDVI CIG MSI
1012044235 127463-8718 1 2.46 KVV RDVI CIG MSI
1012044235 128461-4626 1 1.97 KVŽ RDVI CIG MSI

Informacija gauta iš SAGRIS duomenų bazės

© GEOMATRIX UAB (2018)