2018 1012127251

Valda Blokas Sklypas Plotas Pasėlis Sentinel-2
1012127251 106452-9614 1 3.58 KVV RDVI CIG MSI
1012127251 107452-8880 1 26.48 KVV RDVI CIG MSI
1012127251 109448-5499 1 19.65 KVV RDVI CIG MSI
1012127251 111454-5375 1 2.91 PUP RDVI CIG MSI
1012127251 112452-8148 1 15.84 KVŽ RDVI CIG MSI
1012127251 112452-8148 2 3.93 KVV RDVI CIG MSI
1012127251 113450-7543 1 0.80 KTS RDVI CIG MSI
1012127251 113450-8952 1 0.81 PDJ RDVI CIG MSI
1012127251 113450-8952 2 6.20 PDJ RDVI CIG MSI
1012127251 114453-9617 1 3.36 MIV RDVI CIG MSI
1012127251 115453-8499 1 3.17 RAŽ RDVI CIG MSI
1012127251 115453-8499 2 0.91 MIV RDVI CIG MSI
1012127251 115454-2772 1 2.99 RAŽ RDVI CIG MSI
1012127251 115454-2772 2 8.38 MIV RDVI CIG MSI

Informacija gauta iš SAGRIS duomenų bazės

© GEOMATRIX UAB (2018)